Zpravodaj pro domorodce i turisty na Tanvaldsku

Editorkou občasníku pro svazek měst a obcí

Co klient potřeboval?

Svazek obcí Mikroregionu Tanvaldsko se v roce 2016 rozhodl dvakrát ročně vydávat tištěný zpravodaj o své činnosti a důležitém dění v mikroregionu. Pro přípravu časopisu potřeboval externího editora, který redakčně zpracuje dodaný obsah, pomůže s výběrem fotografií a zajistí grafické zpracování.

Jakým způsobem jsem pracovala?

Jelikož materiály pro čtyř až šestistránkový zpravodaj formátu A4 pocházejí od různých přispěvatelů a jsou různorodé, je mým prvním úkolem redakční úprava textů. Někdy jsou příliš dlouhé a je potřeba je zkrátit, jindy potřebují větší redakční zásahy, nebo naopak jen korekturu. Občas je potřeba napsat článek, udělat rozhovor, sehnat (nebo vyfotit) potřebný snímek. Souvisejícím úkolem je výběr obrazového materiálu. Vedle fotografií od klienta využívám i vlastní fotografie z Tanvaldska, protože tento region dobře znám a navštěvuji, občas sáhneme i pro snímek z fotobanky.

Poté přichází na řadu práce editora: sestavit celé vydání tak, aby zpravodaj dobře vypadal, řazení článků mělo svou logiku a grafikovi se na stránky všechno vešlo.

Následně předávám materiály ke grafickému zpracování svému dlouholetému kolegovi a spolupracovníkovi Rudovi Pucholtovi.

Pokud grafik v průběhu práce narazí na problém (příliš dlouhý/krátký text, špatná kvalita fotografie), společně vymyslíme řešení. Když je hotový první náhled, udělám korektury PDF. Po prvním kole těchto redakčních úprav pošleme časopis k připomínkám klientovi. Následně připomínky zapracujeme, provedeme finální korekturu, zkontrolujeme a časopis se může tisknout (a vyvěsit na web).

Vypadá to jednoduše, ale kol korektur bývá většinou víc a výjimkou není ani 8 či 10 verzí, než se dopracujeme k finálnímu, takzvanému tiskovému PDF.

Tanvaldsko

Jaké největší výzvy zakázka přinesla?

Pro editora podobného projektu jsou důležité ZKUŠENOSTIFLEXIBILITA.

Je třeba si poradit z různými podklady a zpracovat je tak, aby byly stravitelné pro běžného čtenáře. Zároveň je potřeba umět si představit už podle hromádky DOC souborů a fotografií, jak by mohlo vypadat výsledné vydání, co na které stránce bude a zda máme materiálů dost, nebo naopak málo. Někdy bojuji s prostorem a musím krátit, jindy na poslední chvíli vymýšlím umístění pro aktuální zprávu.

Z nesourodého materiálu zkrátka musím vytvořit kompaktní celek.

Ke každé redakční uzávěrce patří i boj s časem. Každý časopis je zkrátka živý organismus a externí editor si musí poradit s opožděnými příspěvky i se změnami těsně před odevzdáním do tisku. Mění se například termíny v Kalendáři akcí, fotografie, tu a tam se musí vejít důležitá zpráva nebo pozvánka. S trochou štěstí však zpravodaj pokaždé stihneme vydat včas. 

Co se nejvíce povedlo?

Zpravodaj Mikroregionu Tanvaldsko informuje obyvatele o dění v jejich regionu. Oceňují i turisté, kteří zde najdou přehled různých akcí. Papírový je k dispozici je zdarma v informačních centrech a na obecních a městských úřadech a v elektronické podobě je ke stažení na internetových stránkách mikroregionu.

Potěšilo nás, stejně jako našeho klienta, že zpravodaj pochválili i ministerští úředníci – zpravodaj totiž vychází v rámci projektu, který je podpořen z evropských fondů prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí.

Potřebujete externího editora pro obecní zpravodaj či městské noviny? Kontaktujte mě!