Běžné překlady němčiny pro marketing nestačí. Proč?

Když chcete, aby vaše marketingová komunikace fungovala i v jiném jazyce, musíte se přizpůsobit jazykovému prostředí a zvyklostem v dané lokalitěProdejní text musí být přirozený, působivý a šitý na míru cílové skupině i poté, co se převede z němčiny do češtiny. Ať už jde o překlady webů, letáků, katalogů, článků, nebo textů pro marketingové kampaně.

Jako copywrierka dokážu běžný překlad upravit tak, aby plnil svůj účel. Mám mnoho zkušeností i jako překladatelka z němčiny, takže dokážu nejen vylepšít styl a opravit chyby, ale i zkontrolovat správnost překladu podle originálu. Vymyslím i ekvivalenty slovních hříček a prodejních argumentů tak, aby v češtině působily přirozeně.

Co všechno se řeší při lokalizaci či lektorátu překladů?

 • Slogany, které překladem ztratí šmrnc (neboli svou účinnost),
 • slovní obraty, jež nelze doslova přeložit, protože by byly směšné nebo nesrozumitelné,
 • slovní hříčky, které v češtině nefungují,
 • prodloužení textů, když je potřeba je přizpůsobit šabloně webu nebo layoutu magazínu,
 • odlišnosti ve slovosledu, používání přímé řeči a další stylistické záležitosti, jež v doslovném překladu působí cize a neobratně,
 • ponechání, počeštění nebo náhradu jmen a názvů,
 • ověřování správnosti překladu odborných termínů z různých oborů
 • …a řadu dalších oříšků.
w_Sluzby_preklady2

Dva příklady mých kreativních překladů z němčiny do češtiny

...(er)leben

…(er)kennen

…(er)fahren

Cílem trojice sloves bylo přilákat pozornost k designu nové produktové řady módní značky. Text zaujme variací různých motivujících sloves se stejnou předponou.

...zažít

...poznat

...zakusit

Kouzlo se vytratilo, slovní hrátky jsou pryč. Použít závorky by nemělo smysl. Text nemá šmrnc a nemotivuje, protože je obyčejný a nesourodý. Zkrátka pro reklamu nepoužitelný.

…(pro)zkoumat

…(pro)cítit

…(pro)žít

Hrátky s předponami jsou zpět. To upoutá pozornost a účinnost textu je zachována. Působivost navíc umocňuje vystupňování – nejprve produkt zkoumám, pak přicházejí emoce a nakonec zážitek!

Ich mache meinen Job mit täglich waxender Begeisterung.

Jednoduché reklamní sdělení depilačního studia – když chodíte na waxing, jste tak nadšení, že i svou práci máte raději. Německy wachsen je růst, ale také voskovat, protože Wachs znamená vosk. Wachsend/waxend (=rostoucí) se vyslovuje stejně, ale ve druhém případě se objevuje hravá změna – anglické slovo wax ukazuje na souvislost s waxingem.

Dělám svou práci s každodenně vzrůstajícím nadšením.

V doslovném předkladu se vytrácejí souvislosti – sdělení je sice srozumitelné, ale nevíme, jak souvisí s waxingem.

Moje nadšení do práce neustále roste. Doping? Ne, waxing.

Jak zachovat obsah sdělení (že naše nadšení z waxingu se projevuje i v našem pracovním nasazení), a nepřijít přitom o vtip? Trochu oříšek, ale nakonec to možná dopadlo lépe než originál… ?

Chcete vědět, jak pracuji?

Překlady knih z němčiny a redigování překladů z němčiny

Knížky jsem překládala z němčiny do češtiny pro nakladatelství Grada Publishing, Euromedia Group, Presco Group a Fontána. Některé z mých překladů:

 • Vožeh, S.: Proč jsme na světě? – Možné racionální vysvětlení a nepohodlná osobní cesta k nalezení odpovědi. Olomouc: Fontána 2020.
 • Wolfová, D.: Jak překonat strach, úzkost, paniku a fobie. Praha: Grada Publishing, 2018.
 • Thiel, Ch.: I váš partner se může změnit. Praha: Grada Publishing, 2018.

V současnosti spolupracuji jako externí redaktorka s nakladatelstvími DobrovskýGrada Publishing. Rediguji překlady z němčiny - porovnávám dodaný překlad s originálem, text stylisticky upravuji a odstraňují případné nepřesnosti v obsahu.