V dnešní digitální době se často diskutuje o tom, zda jsou tištěná firemní média ještě vůbec potřebná, když vše může být na webu, firemním blogu, sociálních sítích… Nicméně zkušenosti ukazují, že papírové časopisy či noviny svůj smysl neztratily a společnosti od jejich vydávání neustoupily. Co byste si měli promyslet, než se do vydávání firemního časopisu pustíte?

K čemu nám to bude?

Každá společnost, která uvažuje o firemním periodiku, by si měla v první řadě odpovědět na tři základní otázky:

1) Proč chceme časopis vydávat?

2) Čeho tím chceme dosáhnout?

3) Jakými způsoby bude tyto cíle měřit?

Pokud dokážete odpovědět, pak máte pravděpodobně jasný cíl a víte, co od časopisu chcete. Můžete se směle pustit do plánování prvních kroků. Jestliže vám ale cíle zatím jasné nejsou, raději ještě chvíli přemýšlejte. bylo by škoda investovat energii a peníze do projektu, který nemá jasný záměr.

 

Dvakrát měř, jednou řež

Čím lépe si jednotlivé části projektu ujasníte předem, tím lépe se vám bude časopis vytvářet. Víte, jaké místo bude nový časopis zaujímat mezi ostatními marketingovými a komunikačními aktivitami? Rozmysleli jste si dobře všechny technické záležitosti, jako je periodicita, rozsah, formát, zda to bude časopis nebo noviny? A zvážili jste důkladně ekonomickou stránku věci, tedy náklady na zpracování a tisk?

Jako budoucí vydavatel se samozřejmě musíte zamyslet i nad obsahem peridodika. Předem bude nutné vybrat témata, kterým se časopis bude věnovat, a to nikoliv pouze v prvním čísle, ale i v dalších vydáních. Je dobré mít promyšleno alespoň na půl roku dopředu, jaká budou hlavní témata vydání, s kým uděláte rozhovory, jaké akce, o kterých budete chtít informovat, se budou konat… Představu byste měli mít i o rubrikách a jejich náplni, stejně jako o stylu komunikace se čtenáři.

 

Kdo to bude dělat?

Firemní časopis je pokaždé značně náročný projekt, který vyžaduje nadšení, kreativitu a vytrvalost. I když editorské a redakční práce, grafické zpracování a tisk zajistí externisté nebo agentura na klíč, je nutné, aby ve firmě byl člověk, který bude mít tento projekt za svůj. Tento interní šéfredaktor či odpovědný redaktor by se měl dobře orientovat ve firemním dění a být schopen vymýšlet obsah čísel. Měl by mít ve firmě dostatečnou autoritu nebo mandát, aby pro něj nebyl problém získat příspěvky od kolegů nebo domluvit termín rozhovoru s ředitelem. 

Zároveň by firma měla sestavit redakční radu, ideálně z osob, které aktivně vymýšlejí obsah dalšího vydání a případně jsou samy schopné napsat článek nebo připravit podklady. Nemusí to být samozřejmě žádní profesionálové, zkušený editor už článek dokáže upravit tak, aby se dobře četl a dával smysl.

 

V čem pomůže externí editor?

Služby externího editora nabízejí jak nezávislí profesionálvé - freelanceři, tak i komunikační agentury či vydavatelství specializovaná na firemní magazíny. Externí zpracovatel za vás může převzít veškeré redakční práce, jako je redigování, korektury i psaní článků. Všechny materiály, které mu poskytnete, připraví k publikování, vybere vhodný obrazový materiál a sestaví celé vydání. Podklady pak předá grafickému studiu, se kterým průběžně komunikuje a spolupracuje, když je třeba například text zkrátit, prodloužit, zaplnit volné místo další fotografií a podobně.

Všechny články samozřejmě nemusíte psát sami, stačí, když dodáte podklady nebo navrhnete téma či domluvíte rozhovor s vaším kolegou. Mějte však na paměti, že obsah firemního časopisu určuje firma. Externí dodavatel může napsat reportáž z firemní akce, udělat rozhovor, pořídit fotografie, bez problémů naplní rubriku o cestování nebo zpracuje jiná lifestylová témata, ale vy byste měli mít jasno, čím chcete jednotlivé stránky naplnit.

 

Jak čtenáře zaujmout?

Firemní časopis by měl především informovat o tom, čemu se firma věnuje. Může být samozřejmě i zábavný a měl by cílit i na emoce čtenářů, aby jej byli ochotni číst, ale rozhodně by se v něm neměly objevovat zbytečné „vycpávky“ jen kvůli zaplnění stránek. Pokud sáhnete k oblíbeným „tipům na výlet“, kuchařským receptům či recenzím knih, měli byste usilovat alespoň o nějakou spojitost s ostatním obsahem. Věřte, že bezradnost redakce při řešení prázdných stránek čtenáři brzy vycítí a na jejich vztahu k časopisu se to podepíše. Ztracená důvěra se potom velmi těžko získává zpět.  

Avšak pokud je vaše firma nadšená pro svou věc, přichází s novými nápady, inovacemi, má zajímavé služby a produkty, spolupracuje se zajímavými lidmi, pak jistě nebude mít problém vybrat si témata, o kterých budete chtít psát. Obecně je při vymýšlení obsahu nutné myslet na to, zda dané téma bude zajímat cílovou skupinu, čím budou informace čtenáři užitečné a jak to vaší firmě prospěje, když tyto informace pošlete do světa.

 

O úspěchu rozhoduje nadšení i vytrvalost

Firemní časopis je běh na dlouhou trať a také něco stojí. Nezřídka se stává, že počáteční nadšení po třech vydáních vyprchá a projekt končí, přestože už časopis má své čtenáře a byl úspěšný. Vždy proto dobře zvažte, kdo všechno bude na časopisu dlouhodobě spolupracovat, zda se témata příliš brzy nevyčerpají a jaký rozsah a periodicita vydání budou pro vás zvládnutelné, aby byl projekt dlouhodobě udržitelný.

 

Publikováno

Květen 30, 2020

Sdílet

Hledáte editora pro firemní časopis? Kontaktujte mě!