Nový vítr do plachet pro Listy klinické logopedie

Externí editorkou odborného časopisu

Co klient potřeboval?

Asociace klinických logopedů ČR vydává dvakrát ročně elektronický odborný časopis Listy klinické logopedie. V každém čísle je minimálně dvacet odborných článků a rozsah jednoho vydání je 80–90 tiskových stran. Časopis vznikl jako interní projekt zapálených lidí, kteří se mu věnovali vedle své odborné logopedické činnosti, což bylo časově i technicky náročné. Postupem času se proto ukázala potřeba zapojit do přípravy profesionálního editora.

Jakým způsobem jsem pracovala?

Veškeré problémy s přípravou časopisu jsme probrali již na úvodní schůzce, jíž se vedle zástupců vydavatele zúčastnili také grafik a korektorka. Účast editora na přípravě vydání měla klienta zbavit nadbytečné zátěže s redakčními pracemi, aby se mohl věnovat pouze obsahové stránce časopisu.

Co všechno jsme udělali pro hladký chod přípravy časopisu:

  • dobře naplánovaný harmonogram s časovými rezervami, při jehož tvorbě jsem vycházela ze svých dlouholetých zkušeností s přípravou firemních časopisů,
  • přenesení úkolu formátováním článků do šablony připravené grafickým studiem z přispěvatelů na editorku
  • druhá korektura textů v redakci za účelem vychytání případných přehlédnutých chyb a překlepů, včetně redakční úpravy článkůstylistické korektury bez zásahu do obsahu textů
  • vícestupňová korektura PDF souborů – graficky zpracovaných článků (1. v redakci, 2. u klienta, včetně připomínek nebo dodatečných úprav ze strany autorů, 3. zapracování připomínek, 4. finální korektura celkového PDF.
Listy klinické logopedie

Jaké největší výzvy zakázka přinesla?

Nový tým, nový časopis, nový způsob práce. Nastavovali jsme způsoby komunikace, testovali práci s šablonou, trochu zápasili s termíny (jako u každého firemního časopisu). Některé změny na poslední chvíli znamenaly několik večerů strávených až do pozdních hodin u počítače. Na druhou stranu mi práci usnadnila vynikající spolupráce s Flashstudiem, které má na starosti grafické zpracování časopisu. Společně jsme pracovali již na desítkách vydání nejrůznějších firemních časopisů, počínaje Vokswagen Magazínem ještě v dobách mého působení v agentuře, takže máme nastavené způsoby komunikace a navzájem dokonale známe své styly práce.

Co se nejvíce povedlo?

Pilotní číslo nové spolupráce se nám podařilo vydat včas. Jak lze odvodit i z poskytnutého doporučení pro můj profil na portálu Navolnenoze.cz, klient svého rozhodnutí zapojit do přípravy časopisu profesionální editorku rozhodně nelituje, protože to znamená:

  • úsporu času díky efektivnějšímu procesu přípravy vydání,
  • klid na práci na obsahu, bez nutnosti řešit technické, redakční nebo korektorské problémy,
  • zklidnění období před uzávěrkou,
  • profesionálnější vzhled časopisu bez nedostatků nebo zapomenutých překlepů,
  • stoupající kladný ohlas na magazín u odborné veřejnosti.

Chcete vydávat firemní časopis? Pomohu vám s ním!